Súkromná Materská Škola Detský Sen

Popis firmy

SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 a bola zriadená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl. Sme jediná súkromná MŠ v Senci, ktorá ma akreditáciu Ministerstva školstva SR. Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia." Prečo má naša SMŠ názov DETSKÝ SEN? V našej škôlke sa sny detí a ich rodičov stávajú skutočnosťou!!! Súkromná MŠ poskytuje: predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, preferovanie individuálneho prístupu k deťom, skupinovú práca s malým počtom detí, výučbu AJ pre deti od 3 rokov do 6 rokov, prácu detí s počítačom a interaktívnou tabuľou s detskými edukačnými programami, starostlivosť o zdravie dieťaťa - projekt "Zdravé dieťa" a projekt " Pohyb hrou", rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, divadlá, ... krúžkovú činnosť. Bližšie informácie: www.detsky-sen.sk

PSČ: 90301

Mesto: Senec

Ulica: Fándlyho 21

: 36064751

Email: info@detsky-sen.sk

Stránka www: www.detsky-sen.sk

Telefón: Zobraziť

Fotografie