DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT

Školský Internát Považská 7, Košice

Popis firmy

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiačkam stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ŠI cieľavedome a plánovite zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiačok. Školský internát funguje aj ako turistická ubytovňa pre návštevníkov Košíc, podnikateľov, cudzincov, zájazdové skupiny, najmä v čase prázdnin a víkendov s možnosťou stravovania v príjemnom prostredí vlastnej jedálne. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.sipovke.sk

PSČ: 040 11

Mesto: Košice

Ulica: Považská 7

: 2021739588

Email: sipovke@sipovke.sk

Stránka www: sipovke.sk

Telefón: Zobraziť

Fotografie