DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT

Čo je certifikát Dôveryhodná Firma?

Projekt Dôveryhodná Firma existuje na medzinárodnom trhu ( Česká republika, Poľsko ) od roku 2014. Projekt bol podporený Košickou spoločnosťou Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. po tom, čo bolo zistené, že všadeprítomný internet a rýchlo sa rozvíjajúce technológie zasahujú a konkrétne menia doterajšie obchodné modely, a tým aj chovanie a reakcie spotrebiteľov. Najnovšia technika zaisťuje, že zákazníci majú prístup ku všetkým informáciám prakticky o každom výrobku alebo službe, spoločnosti, či inštitúcii. Spotrebitelia hľadajú správy o spoločnosti, ktorých ponuky a služby využívajú. Často chcú vedieť, či je vaša organizácia dôveryhodná. Za týmto účelom, držitelia mobilných zariadení trávia veľkú časť svojho času na internete čítaním o spoločnostiach, ktoré ich zaujímajú. V dôsledku týchto informácií prišla firma s nápadom umožniť zákazníkom a podnikateľom naviazať spoločný dialóg. Po preskúmaní bola vytvorená inovačná metóda výskumu, ktorá umožnila na základe vytvoreného algoritmu definovať tzv. ukazovateľ názorov. Firma Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. vypracuje na vlastné náklady výskum danej spoločnosti, na základe špeciálneho softwaru, ktorý bol vytvorený košickou spoločnosťou. V súčasnej dobe žiadna iná inštitúcia nevykonáva analýzu s použitím tohto typu metodiky.

Ukazovateľ názorov je vytvorený na základe špeciálneho algoritmu v číselnej hodnote, ktorá odráža množstvo negatívnych názorov na spoločnosť, ktoré sú zverejnené na internete. Každý subjekt je kontrolovaný softwarom špeciálne vytvoreným k tomuto účelu pre zistenie "Citlivých Viet", to znamená slová, ktoré negatívne popisujú činnosť spoločnosti. Môžu to byť slová, ktoré ukazujú pochybenie alebo iné nedostatky, vďaka ktorým daná firma nie je dôveryhodná. Po overení ukazovateľa názorov, v prípade pozitívneho výsledku, má spoločnosť možnosť sa zúčastniť projektu Dôveryhodná Firma. Negatívny výsledok diskvalifikuje spoločnosť po celý rok. V prípade pozitívneho výsledku štúdie bude účastník projektu o tejto skutočnosti informovaný telefonicky jedným z konzultantov spoločnosti Imago! Polska sp. z o.o. sp. k.

K čomu je mi certifikát Dôveryhodná Firma?

Certifikát Dôveryhodná Firma je ocenenie cielené v prvom rade na pozitívnu prezentáciu spoločnosti na internete. Potenciálny zákazník, ktorý prvýkrát navštívi sídlo firmy získa omnoho lepšiu dôveru v spoločnosť, ktorá bola ocenená externou, nezávislou organizáciou, než spoločnosť, ktorá nemá žiadne ocenenie tohto typu. Tým pádom firmy, ktoré sa môžu pochváliť tým, že vlastnia certifikát Dôveryhodná Firma, sú považované zákazníkmi a dodávateľmi ako spoľahlivý a dôveryhodný partner. Podobnú úlohu hrajú taktiež nálepky, ktoré môžete umiestniť na auto alebo nalepiť na výklad. Zahájený projekt Košickou spoločnosťou si kladie za cieľ osloviť čo najširšiu verejnosť s informáciami, že spoločnosť získala ocenenie, ktoré ju zviditeľňuje voči konkurencii . Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. venuje veľké finančné prostriedky na marketingovú podporu projektu Dôveryhodná Firma. Základným kameňom budovania imidžu ocenených firiem je elektronická vizitka každej spoločnosti na stránkach www.doveryhodnafirma.eu

Čo obsahuje zasielka?

V prípade, že firma prejaví záujem o účasť v projekte, certifikát v v papierovej verzií bude doručená kuriérskou službou v obálke, ktorá obsahuje:

  • Nálepky s logom dôveryhodná firma, ktoré môžu byť nalepené napríklad na služobnom aute alebo na výklade. Nálepky sú vo vysokej kvality, vodeodolné a majú dlhú životnosť.
  • Prihlasovacie údaje na stránku projektu - www.doveryhodnafirma.eu kde si účastník môže upravovať údaje svojej firmy a pridávať informácie o otváracej dobe, aktuálnych akciách alebo vložiť fotogalériu.
  • Certifikát získava firma vytlačený na vysoko kvalitnom papieri pre prípad vystavenia, či prezentácie a je pre danú firmu dôkazom toho, že sa jedná o preverenú spoločnosť. Na tomto certifikáte Vaši zákazníci uvidia ako celý názov spoločnosti a informáciu, za čo bol certifikát udelený.
!

V súvislosti s častým výskytom podvodných praktík iných firiem v dnešnej dobe Vám my, Centrum Výskumu Názorov Klientov, do každej našej obálky priložíme čestné vyhlásenie o tom, že sa skutočne jedná iba o jednorazový poplatok. Certifikát ako taký je pre firmu úplne zadarmo. Je tu len jediná platba, ktorá je spojená s aktiváciou e-vizitky na našom portáli. Samozrejme Vám tiež vystavíme zjednodušený daňový doklad pre odpočet DPH. Berte, prosím, na vedomie skutočnosť, že poplatok je v porovnaní s tým, čo za neho získate je úplne minimálný.

Prečo E-vizitka?

Košická spoločnosť podporuje prezentáciu elektronických vizitiek všetkých ocenených spoločností v rôznych internetových vyhľadávačoch. V súčasnej dobe internet hraje dôležitú úlohu v živote ľudí. Podľa rôznych výskumov je jasné, že podľa viac než 90% spotrebiteľov najväčší vplyv na výber firmy, s ktorou začnú spolupracovať má jej imidž na internete. Preto väčšina zákazníkov alebo dodávateľov pred nadviazaním spolupráce hľadá informácie o svojom budúcom partnerovi obvykle zadaním názvu firmy a mesta do vyhľadávača predovšetkým na vyhľadávačoch Zoznam.sk a Google.sk. Titul Dôveryhodná Firma vytvára pozitívny obraz spoločnosti na internete. Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. podporuje e-vizitky všetkých účastníkov vrátane slovného spojenia Dôveryhodná Firma, takže ak potenciálny zákazník zadá názov a mesto, v ktorom spoločnosť sídli, môže nájsť medzi prvými výsledkami vyhľadávania informácie, že jeho budúci partner je držiteľom certifikátu Dôveryhodná Firma.

Ako môžete vidieť v danom prípade, elektronická vizitka spoločnosti umiestnená na stránkach www.doveryhodnafirma.eu je medzi prvými výsledkami vo vyhľadávaní na internetových prehliadačoch, často pred výsledkami zoznam.sk, azet.sk a pod., za ktoré sa ročné paušály pohybujú rádovo v stovkách euro a ktoré nie sú spojené s pozitívnym vplyvom dôveryhodnosti. Certifikát Dôveryhodná Firma nie je typická reklama, ale skôr nástrojom k budovaniu pozitívneho obrazu spoločnosti na internete aj mimo neho.

Snažíme sa vytvoriť skupinu poctivých a spoľahlivých podnikateľov

Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. sa okrem obchodnej činnosti do značnej miery snaží vytvoriť skupinu poctivých a spoľahlivých podnikateľov, s ktorými môžu bez obáv spolupracovať zákazníci i obchodný partnery. Výskum spoločností robíme na vlastné náklady. Cieľom je vybudovať sieť firiem, ktoré budú dávať záruku spokojnosti svojim klientom pri využití ich výrobkov a služieb. Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. hovorí, že každý zákazník má právo spolupracovať s profesionálmi a po každej návšteve firmy, ktorá pracuje na jeho objednávke, má pociťovať spokojnosť s výberom firmy, ktorá túto objednávku realizuje. Okrem toho, každý čestný a poctivý obchodník by sa mal odlíšiť od konkurencie, ktorej služby sú neprofesionálne. Pre nás je najvyššou prioritou vždy zákazník.