DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT

OTVORILA SA KANCELÁRIA V KATOVICIACH


Dňa 20. apríla 2015 bol oficiálne zahájený nábor nových zamestnancov do novo otvorenej kancelárie v Katoviciach. Vedením kancelárie bola poverená Iwona Kalita, absolventka Sliezkej Vyššej Školy Ekonomické. Jedná sa o tretiu kanceláriu v Poľsku, ktorá bude zamestnávať 40 ľudí. Kancelária v Katoviciach se nachádza na ulici Staromiejska 7.