DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT

BUDOVANIE POZITÍVNEHO OBRAZU NA SIETI JE KĽÚČIM K ÚSPECHU


Na image vlastnej spoločnosti pracujem už dlhé roky. Často nesprávne rozhodnutie môže viesť k zrúteniu dobrého image aj po dlhšom časovom období. Preto je dôležité, aby spoločnosť od svojho založenia vytvárala svoj pozitívny image.

Vzhľadom k tomu, že podľa nedávnych štúdii až 75% užívateľov internetu dôveruje informáciám nájdených na internete, najjednoduchší spôsob je vybudovať svoj obraz prostredníctvom siete www. Výsledky vyhľadávaní na Google určite vynikajú v ovplyvňovaní rozhodovania užívateľov internetu.

Preto stojí za to investovať do rôznych on-line nástrojov, ktoré nám umožňujú pozitívne ovplyvňovať image našej spoločnosti. Príkladom nástrojov môže byť napríklad SOERP, Google AdWords alebo nástroje na projekty zamerané na výskum trhu a certifikácie. Veľmi dobre sa tu hodia také sponzorované články, články v tématickom blogu alebo diskusné fóra a sociálne siete, ale tu sa počíta predovšetkým tzv. obsahový marketing. Nanešťastie, nie každá pozitívna reakcia má rovnakú hodnotu v očiach internetového užívateľa.

V poslednej dobe sa ukazuje, že pre internetového užívateľa sú dôležité názory ostatných na témy konkrétnych spoločností a kvalitou ich služieb či výrobkov. Počítajú sa tu ako pozitívne tak i negatívne komentáre, ohlasy. Často negatívna recenzia dáva širší obraz o fungovaní danej firmy, pretože sú spoľahlivejšie a určite vám dajú viac, než tie pozitívne, pretože autormi týchto pozitívnych ohlasov sú často krát majitelia samotných firiem.

Je taktiež pravdou, že väčšiu dôveru budú mať tie spoločnosti, ktoré sa označujú aktívnym spôsobom na sieti, pretože vďaka tomu majú klienti istotu, že spoločnosť skutočne poskytuje služby na slušnej úrovni. Na druhej strane organizácie, ktoré sa nestarajú o svoju prezentáciu na internete, sú často krát vnímané ako nespoľahlivé, deje sa taktiež to, že zákazníci ich vnímajú ako odstraňovanie nežiadúcich reakcií cez samotných vlastníkov firiem.

V dnešnom svete až 80% zákazníkov sú ochotní urobiť rozhodnutie o kúpe až v okamihu, keď sú oboznámení s názorom na tému firmy on-line. Preto je dôležité zabezpečiť pozitívny obraz firmy na siete a tým pádom ho budovať od samého začiatku fungovania firmy.