DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT

Stredná Priemyselná Škola, Ul. SNP 413/8, Myjava

Popis firmy

Poslanie školy Škola vychováva absolventov pripravených pre prax v študijných a učebných odboroch: - strojníctvo 2381 M (maturita) - mechatronika 2387 M (maturita) - logistika 3968 M (maturita) - elektrotechnika 2675 M (maturita) - technické lýceum – technické gymnázium 3918 M (maturita) - mechanik nastavovač 2411 K (maturita a výučný list) - mechanik opravár 2466 H 02 (výučný list) - kuchár 6445 H (výučný list) ecdl cisco network academy

PSČ: 90717

Mesto: Myjava

Ulica: Ul. SNP 413/8

: 161381

Email: sps@spsmyj.sk

Stránka www: https://spsmyj.edupage.org

Telefón: Zobraziť

Fotografie